Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SERWISIE ALISE

Postanowienia ogólne

Serwis www.alise.pl ("ALISE" "my" "nas") powstał w oparciu o niniejszy Regulamin. Zachęcamy klientów do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem transakcji oraz do zachowania kopii na własny użytek. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z zasadami dokonywania zakupów i polityką zwrotów.

Właścicielem serwisu www.alise.pl jest Alicja Korytkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

COLOR UNDERGROUND Alicja Korytkowska

ul. Białostocka 79

15-694 Białystok Fasty

NIP: 966 180 00 09

REGON: 200415686

Telefon: +48 692 44 66 87

Regulamin może podlegać zmianom, dlatego zachęcamy do regularnych wizyt na niniejszej podstronie. W przypadku braku zgody na którąkolwiek z zasad regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu. Zmiany w regulaminie wprowadzone po złożeniu zamówienia nie mają wpływu na zamówienie, o ile nie wymaga tego prawo.

Rejestracja

Niektóre z działów w niniejszym serwisie wymagają rejestracji. W procesie rejestracji konieczne jest podanie prawdziwych i aktualnych danych. W wypadku zmiany danych, prosimy o ich uaktualnienie poprzez zalogowanie się na swoje konto w serwisie, a następnie kliknięcie w napis "edycja danych". Zasady rejestracji mogą ulegać zmianom.

Hasło służące do logowania się na stronę powinno być bezpieczne i trudne do rozszyfrowania. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 881 646 687.

Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w dziale Polityka Prywatności.

Zakupy online

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego wymaga podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, etc.) oraz danych niezbędnych do dokonania płatności. Wszystkie dane muszą być aktualne i prawdziwe.

Do zakupów za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego uprawnione są osoby fizyczne i firmy dysponujące ważną kartą płatniczą wydaną przez bank akceptowany przez ALISE, oraz które zezwoliły ALISE na obciążenie w/w karty lub konta w kwocie zakupu. ALISE zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przedmiotów zakupionych przez jedną osobę lub firmę.

Klienci poniżej 16 roku życia wymagają zgody opiekunów prawnych na dokonywanie zakupów w sklepie internetowym ALISE. Zastrzegamy sobie prawo, aby udzielać zgody na zawieranie transakcji  wyłącznie osobom pełnoletnim.

Dokonując zakupu, zarejestrowany klient uprawnia ALISE do dysponowania danymi osobowymi, które w pewnych przypadkach mogą zostać przekazane osobom trzecim lub ich dotyczyć (dane dot. karty płatniczej, w tym raporty dot. karty płatniczej użytkownika, ew. karty małżonka/i).

ALISE może wymagać potwierdzenia tożsamości, autoryzacji karty płatniczej lub poszczególnych transakcji. ALISE może posłużyć się danymi osobowymi w celu zapobiegania defraudacjom.

Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w dziale Polityka Prywatności.

Zamówienia

Zamówienia są ograniczone dostępnością produktów i wymagają akceptacji ze strony ALISE.

ALISE sprzedaje produkty, które są aktualnie dostępne i gotowe do wysyłki. W specjalnych przypadkach konieczny jest dłuższy czas oczekiwania. Klient może wówczas dokonać wstępnego zamówienia i wpłacić ustaloną kwotę. Przesyłka zostanie wysłana do klienta w pierwszej kolejności. Do zamówień wstępnych zastosowanie mają te same zasady, co do wszystkich zamówień w sklepie ALISE.

Istnieje również możliwość pozostawienia w bazie swojego adresu e-mail. Klient będzie wówczas informowany na bieżąco o aktualnie dostępnych produktach w ciągu 48 godzin od pojawienia się produktu w bazie.

W wyjątkowych przypadkach wysyłka nie może być zrealizowana z powodu komplikacji w kontroli jakości lub na skutek nieprzewidzianych wypadków w produkcji. Opłata jest zwracana do klienta w ciągu 4 dni od momentu poinformowania klienta o braku możliwości realizacji zlecenia. Zwrot środków odbywa się tym samym kanałem, którym została dokonana płatność za towar.

Dodanie produktów do „koszyka” nie oznacza ich rezerwacji.

Dane transakcji są przechowywane przez ALISE przez okres minimum 1 roku.

Polityka cenowa

Ceny w sklepie internetowym podane są w Polskich Złotych, Euro, Funtach Brytyjskich lub Dolarach Amerykańskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT (nie dotyczy klientów z krajów, w których podatek VAT nie obowiązuje). Wysokość cen jest zależna od kursu walut i może podlegać zmianom.

W przypadku zamówień z krajów, w których obowiązują waluty inne niż Polski Złoty, cena jest obliczana na podstawie obowiązujących kursów walut w dniu transakcji.

Płatności

Składając zamówienie na produkty ALISE, klient zobowiązuje się do uiszczenia płatności za zamówiony towar w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia. Brak uiszczonej należności po upływie 4 dni od daty złożenia zamówienia uznaje się za anulację zlecenia.

ALISE stara się utrzymać bezpieczeństwo transakcji korzystając ze sprawdzonych rozwiązań. Transakcji można również  dokonywać  za pośrednictwem serwisów DOTPAY/PAYPAL, które zabezpieczone są technologią SSL.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności on-line znajduje się na stronach:

OFICJALNY SERWIS DOTPAY

OFICJALNY SERWIS PAYPAL

ALISE nie odpowiada za przypadki naruszenia prywatności transakcji nie wynikające z zaniedbań po naszej stronie.

Akceptacja zamówienia

Po dokonaniu transakcji do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail zawierającą szczegóły zamówienia. Nie jest to potwierdzenie transakcji, a jedynie informacja o fakcie wpłynięcia zamówienia.

Potwierdzeniem dokonania transakcji jest wiadomość zmianie statusu realizacji zamówienia na: gotowe do wysyłki.

ALISE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w szczególnych przypadkach takich jak: problem z autoryzacją karty płatniczej, brak płatności w ciągu 4 dni od daty złożenia zamówienia lub istnienie przepisów prawnych uniemożliwiających wysyłanie określonych towarów do niektórych państw.

Karty podarunkowe

Zasady dystrybucji drukowanych i wirtualnych kart podarunkowych ("Gift Card") ALISE: 

Karty dotyczą wszystkich produktów na stronie www.alise.pl. Karty zachowują ważność przez 12 miesięcy od ich zakupu.

Poczynając od daty nabycia karty, klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu karty.

Wirtualne karty podarunkowe są wysyłane e-mailem do adresata po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności. Kopia potwierdzenia zakupu karty wysyłana jest również do jej nadawcy (w tym przypadku płatnika).

Drukowane karty upominkowe mogą zostać przesłane pocztą lub kurierem do wskazanego adresata po opłaceniu kosztów ich wysyłki.

ALISE nie odpowiada za niedostarczone karty upominkowe w wypadku podania niewłaściwego lub nieistniejącego adresu. Jest to odpowiedzialność kupującego.

ALISE nie odpowiada za kradzież, zagubienie lub nieprawidłowe użycie karty.

Zakupy dokonane za pomocą karty upominkowej są obciążone podatkiem od sprzedaży i kosztami wysyłki.

Jeśli wysokość zamówienia jest niższa niż kwota karty, pozostała kwota pozostaje na koncie klienta i może zostać wykorzystana do dalszych zakupów. Dane konta użytkownika są dostępne w zakładce „Moje konto".

W przypadku gdy kwota dokonanego zamówienia przekracza wartość kwoty dostępnej na karcie, klient powinien uzupełnić tą różnicę przelewem lub środkami pochodzącymi z innej karty podarunkowej.

W przypadku zwrotu produktów zakupionych za pomocą karty upominkowej, kwota powraca na konto "Gift Card" klienta.

Z wyjątkiem kodów promocyjnych dotyczących wysyłki, do zakupów dokonanych za pomocą karty upominkowej kody promocyjne nie mają zastosowania.

W szczególnych przypadkach ALISE rezerwuje sobie prawo do anulowania karty.

Karty w żadnym przypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.

Ubezpieczenia i wysyłka

ALISE odpowiada za ubezpieczenie przesyłek do momentu ich dostarczenia. Wymagamy potwierdzenia odbioru osobistym podpisem. W wypadku odbioru przesyłki przez inną osobę uznaje się, że jest ona pełnomocnikiem odbiorcy, a jej podpis jest ważny.

Wysyłka odbywa się po otrzymaniu płatności za towar. Czas realizacji zamówienia jest określony indywidualnie dla każdego produktu i wynosi od 1 do 7 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach produktów. Czas oczekiwania na przesyłkę na terenie Polski to 24 godziny. Czas oczekiwania na przesyłkę na terenie Europy wynosi 3-4 dni, poza obszarem Europy 7-14 dni. Podany czas oczekiwania na przesyłkę jest orientacyjny. ALISE nie odpowiada za opóźnienia wynikające z konieczności odprawy celnej i zaniedbania ze strony firmy kurierskiej.

Anulacja, zwrot, wymiana zamówienia

Anulacja

Anulacji zamówienia można dokonać na dwa sposoby. Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone - poprzez niedokonanie płatności w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało opłacone - anulacja jest możliwa jedynie do momentu nadania paczki, w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: +48 881 646 687. Anulacja zamówienia opłaconego wymaga formy pisemnej wiadomości email z adresu zgodnego z adresem podanym w zamówieniu.

W przypadku zamówień anulowanych na mocy prawa zwracamy pełną kwotę łącznie z kwotą wysyłki poniesioną przy dokonaniu zamówienia.

Zwrot

Istnieje możliwość zrezygnowania z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 20 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą zwrotu jest dostarczenie przez klienta wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość (formularz zwrotu dostępny tutaj) drogą wiadomości email na adres: obslugaklienta@alise.pl. ALISE kontaktuje się z klientem po otrzymaniu wiadomości w celu ustalenia terminu przyjazdu kuriera po odbiór paczki. Koszty związane z transportem zwracanego towaru pokrywa w całości ALISE.

Nieodebranie przesyłki przez klienta nie jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu bez podania przyczyny.

Wraz z zwrotem towaru prosimy również o zwrot dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru uszkodzonego, zabrudzonego oraz noszącego ślady użytkowania.

Zwroty płatności są realizowane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zwracanych produktów do magazynu. ALISE kontaktuje się z klientem w momencie otrzymania przesyłki w celu potwierdzenia dokonania zwrotu należności. Zwrot środków odbywa się tym samym kanałem, którym została dokonana płatność za towar.

Wymiana

Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą wymiany jest dostarczenie przez klienta wypełnionego formularza wymiany (formularz wymiany dostępny tutaj) drogą wiadomości email na adres: obslugaklienta@alise.pl. ALISE kontaktuje się z klientem po otrzymaniu wiadomości w celu ustalenia terminu przyjazdu kuriera po odbiór paczki. Koszty związane z transportem wymienianego towaru pokrywa w całości ALISE. Wraz z zwrotem wymienianego towaru prosimy również o zwrot dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat.

Kolory

ALISE stara się o możliwie dokładne oddane kolorów produktów zamieszonych w sklepie internetowym. Informujemy jednak, że ze względu na parametry techniczne monitorów różnych producentów, kolory produktów dostępnych w sklepie internetowym mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Reklamacje

Produkty oferowane w sklepie internetowym  ALISE objęte są dwuletnim okresem gwarancji, liczonym od dnia złożenia zamówienia. Klient ma prawo do wystąpienia z reklamacją towaru zakupionego w sklepie internetowym ALISE w przypadku wystąpienia wad fabrycznych w towarze, który użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem po upływanie 14 dni od momentu jego otrzymania.

Podstawą wniesienia reklamacji jest dostarczenie wypełnionego formularza reklamacyjnego (formularz reklamacji dostępny tutaj) drogą wiadomości email na adres obslugaklienta@alise.pl.

ALISE zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania klienta w terminie 14 dni od daty wpłynięcia formularza reklamacyjnego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą wiadomości email lub telefonicznie. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od jej wpłynięcia i otrzymania reklamowanego towaru. Wraz ze zwrotem reklamowanego towaru prosimy również o zwrot dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat.

Gwarancji nie podlegają: .

  •           rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia na odzieży (uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania),
  •           guziki, suwadła,
  •           produkty zaplamione, sprane lub skurczone, których zły stan spowodowany jest ich niewłaściwą konserwacją.

W wypadku uznania reklamacji ALISE w pierwszej kolejności zastrzega sobie prawo do naprawy wadliwego towaru. Jeżeli jest to niemożliwe, towar wymieniany jest na nowy, wolny od wad. Jeżeli jest to niemożliwe, zwracane są środki pieniężne za wadliwy towar. Zwrot środków pieniężnych następuje w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Zwrot środków odbywa się tym samym kanałem, którym została dokonana płatność za towar.

ALISE rezerwuje sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku gdy towar został uszkodzony w wyniku jego niewłaściwego użytkowania.

Dostarczenie uszkodzonej paczki

W przypadku, gdy zamówiony towar dotrze uszkodzony klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki od kuriera. Jeżeli dostarczona przesyłka budzi wątpliwości, a opakowanie jest uszkodzone, klient proszony jest o spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i kontakt z ALISE. Przesyłki ALISE są ubezpieczone na kwotę równoważną z kwotą zamówienia. Na podstawie spisanego protokołu do klienta wysłany zostanie nowy produkt .

Prawo własności intelektualnej

Zawartość niniejszego serwisu, włącznie ze znakami innych jednostek i projektami wzorniczymi jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim i może podlegać wykorzystaniu jedynie za zgodą ALISE i pokrewnych jednostek. Wykorzystywanie zawartości niniejszego serwisu bez zgody jej właścicieli jest karane na mocy prawa. Kopiowanie treści jest dozwolone jedynie dla użytku osobistego.

Zawartość

Jako zawartość strony definiuje się grafikę, fotografię, dźwięk, muzykę, materiały wideo, audio i tekstowe, a także kod. ALISE nie gwarantuje, że zawartość i funkcjonalności strony są pozbawione błędów i nie ponosi odpowiedzialności za usterki wywołane na skutek wirusów lub innego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

Opinie zamieszczone na blogu ALISE są osobistymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają światopoglądu marki. Publikując na blogu, autor ponosi odpowiedzialność za zawartość i udziela ALISE zgody na jej wykorzystywanie, w tym 

publikację w innych mediach. Komentarze mogą podlegać moderacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania na stronie. W wypadku przekroczenia prawa lub regulaminu, użytkownik może stracić dostęp do strony. ALISE ma prawo odmówić publikacji lub usunąć treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub zawierające nienawiść i nawoływanie do przemocy, naruszające prywatność, naruszające prawo autorskie i ustawę o ochronie danych osobowych, a także zawierające reklamy. Serwis jest dostępny publicznie i nie należy publikować na nim materiałów niejawnych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: oblsugaklienta@alise.pl

Strony zewnętrzne

Strona może zawierać linki do stron innych niż www.alise.pl. ALISE nie odpowiada za zawartość tych stron, a także za aktualność i zawodność ich działania. Nie odpowiada również za skutki korzystania z reklam, przypadki naruszenia prywatności oraz szkody poniesione na skutek korzystania z zewnętrznych stron, do których linki zamieszczone zostały na stronie ALISE.

Ograniczenie odpowiedzialności

Przyjmujemy odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenia ciała odniesione w wyniku zaniedbań z naszej strony lub ze strony naszych przedstawicieli.

Niniejszy regulamin jest zgodny z prawem i nie narusza praw klienta.

W wypadku naruszenia regulaminu przez ALISE, firma odpowiada za szkody wynikłe bezpośrednio z tego naruszenia (tj. szkody powstałe w czasie składania zamówienia lub wysyłki). Możliwość ponoszenia odpowiedzialności za straty wynosi do 150% wartości zamówionych produktów.

ALISE nie odpowiada za niebezpośrednie szkody, nawet jeśli wynikają one z naruszenia regulaminu (tj. stracone możliwości lub zyski). Nie odpowiadamy również za szkody powstałe w sytuacjach, na które nie mieliśmy wpływu.

Zadośćuczynienie

W określonych przypadkach naruszenia regulaminu klient może ponieść koszty zadośćuczynienia ALISE, przedstawicielom i współpracownikom firmy, włącznie z kosztami prawnymi.

Relacja z klientem

Klient potwierdza, że na mocy regulaminu nie powstaje między nim a ALISE żadnego rodzaju spółka, partnerstwo lub relacja zatrudnienia. Klient nie jest reprezentantem, agentem ani pracownikiem firmy.

Zrzeczenie praw

W przypadku złamania regulaminu przez klienta i niepodjęcia przez ALISE natychmiastowych działań, ALISE utrzymuje prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych wobec klienta w późniejszym czasie.

Obowiązujące prawo

Niniejszy regulamin powstał w oparciu o prawo obowiązujące w Polsce, a uwzględnione w nim konsekwencje będą egzekwowane przez polskie sądy.


Produkt w koszyku
Ilość
Razem
Masz 0 produktów w koszyku Masz 1 produkt w koszyku
Produkty
Wysyłka  To be determined
Razem
Kontynuuj zakupy Przejdź do płatności